Начало

                                                                                                              VMC

ВМК предлага консултантски услуги от стратегическо значение на своите клиенти, които желаят да станат част от бързо развиващите се капитални пазари и да работят с различни медии, регулативни органи и акционери.

Ние поддържаме ефективни и бързи комуникации в разнообразни професионални области, с които си взаимодействаме и работим ежедневно.

Нашите клиенти имат възможност да се възползват от широкообхватния ни опит в сфери като медийните технологии, телекомуникациите, финансовите услуги, транспорта и туризма, развлекателната и автомобилната индустрии, търговския сектор и търговията с бързо оборотни стоки, здравеопазването, енергетиката и общественополезните услуги, както и в сферата на образованието.